Szkoły podstawowe wprowadzają zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy jako część programu nauczania od września 2024 r.

Szkoły podstawowe wprowadzają zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy jako część programu nauczania od września 2024 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) wydało oświadczenie w dniu 29 stycznia, informując o planach nauczania pierwszej pomocy w szkołach podstawowych. Zgodnie z tymi planami, od dnia 1 września 2024 roku, zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy będą częścią dyskusji na zajęciach z wychowawcą.

MEN poinformowało również o priorytecie polityki edukacyjnej na rok szkolny 2024/2025. Strategia ta będzie skupiać się na wzmacnianiu edukacji zdrowotnej za pośrednictwem nauki udzielania pierwszej pomocy w szkołach.

Zasady udzielania pierwszej pomocy są już obecnie omawiane podczas lekcji szkolnych, jednak MEN ma ambitne plany na dodatkowe inicjatywy, które umożliwią uczniom jeszcze efektywniejsze nabywanie i rozwijanie tych umiejętności. W opublikowanym przez resort komunikacie przeczytać można: „Udzielanie pierwszej pomocy jest jednym z najważniejszych aspektów, które uczniowie powinni nabyć w trakcie edukacji. Kluczowe jest nie tylko kształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, ale też uświadamianie uczniom odpowiedzialności za jakość jej udzielania i prawidłową reakcję na nieprzewidziane sytuacje.”