Szpital

We Wrześni znajduje się Szpital Powiatowy. W ramach jego działalności do dyspozycji dla pacjentów jest kilka oddziałów, poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne, a także apteka. Poniżej znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje na temat szpitala i jego poszczególnych jednostek. Dostępne są informacje wraz z numerami telefonu oraz godzinami przyjęć.

Podstawowe dane o Powiatowym Szpitalu we Wrześni

Adres: ul. Słowackiego 2
Telefon kontaktowy: 61 437 05 00 lub 61 43 70 590
Adres e-mail: [email protected]
Skrytka ePUAP: /SzpitalWrzesnia/SkrytkaESP


Lista Oddziałów


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

kierownik Zakładu: mgr Renata Tyrakowska
Pielęgniarka Oddziałowa: lic. pielęgniarstwa Halina Łodaj

Telefon:

kierownik Oddziału: 61 43 70 645
dyżurka pielęgniarek: 61 43 70 616


Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych

kierownik Zakładu: dr n. med. Renata Szoszkiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa: lic. pielęgniarstwa Iwona Szalbierz

Telefon:

punkt pielęgniarski: 61 43 70 594
sekretariat: 61 43 70 558


Chemioterapia w trybie jednodniowym

kierownik Zakładu: dr n. med. Renata Szoszkiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa: lic. pielęgniarstwa Iwona Szalbierz

Telefon:

punkt pielęgniarski: 61 43 70 594
sekretariat: 61 43 70 558


Oddział rehabilitacji dziennej

Kierownik Oddziału lek. med. Izabela Królak
Pielęgniarka oddziałowa: lic. pielęgniarstwa Ludomiła Tobolska

Telefon:
kierownik oddziału: 61 43 70 647
gabinet lekarza: 61 43 70 606
dyżurka pielęgniarska: 61 43 70 648
dyżurka pielęgniarska: 61 43 70 649
sekretariat: 61 43 70 648


Oddział Hospicyjno – Paliatywny

Kierownik oddziału: mgr Renata Tyrakowska
Pielęgniarka Oddziałowa: lic. pielęgniarstwa Halina Łodaj

Telefon:

punkt pielęgniarski: 61 43 70 575
gabinet lekarski: 61 43 70 656
pielęgniarka oddziałowa: 61 43 70 654


Oddział rehabilitacji neurologicznej

Kierownik Oddziału lek. med. Izabela Królak
Pielęgniarka oddziałowa: lic. pielęgniarstwa Ludomiła Tobolska

Telefon:
kierownik oddziału: 61 43 70 647
gabinet lekarza: 61 43 70 606
dyżurka pielęgniarska: 61 43 70 648
dyżurka pielęgniarska: 61 43 70 649
sekretariat: 61 43 70 648


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (dla wentylowanych mechanicznie)

Telefon:


Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kierownik oddziału: Bartosz Śmidowicz
Pielęgniarka oddziałow: mgr Jolanta Ostrowska

Telefon:

rejestracji: 61 43 70 532
rejestracji: 61 43 70 596
rejestracji: 61 43 70 525


Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Kierownik oddziału: lek. med. Piotr Skalski
Pielęgniarka oddziałowa: lic. pielęgniarstwa Halina Łodaj

Telefon:

gabinet lekarski: 61 43 70 526
gabinet lekarski: 61 43 70 527
dyżurka pielęgniarek: 61 43 70 547
dyżurka pielęgniarek: 61 43 70 545
dyżurka pielęgniarek: 61 43 70 546


Oddział chorób wewnętrznych z intensywnym nadzorem kardiologicznym

Kierownik oddziału: lek. med. Piotr Ziembicki
Pielęgniarka oddziałow: mgr Małgorzata Mikołajczak

Telefon:

gabinet lekarski: 61 43 70 508
gabinet lekarski: 61 43 70 571
gabinet lekarski: 61 43 70 548
dyżurka pielęgniarek: 61 43 70 659
dyżurka pielęgniarek: 61 43 70 557
sekretariat: 61 43 70 510


Oddział pediatryczny

Kierownik oddziału: lek. med. Iwona Silczak
Pielęgniarka oddziałowa: mgr. Ewa Kusztal

Telefon:

gabinet kierownika: 61 4370 511
kierownik pielęgniarek: 61 4370 544
dyżurka pielęgniarska: 61 4370 512
sekretariat: 61 4370 580


Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej

Kierownik oddziału: lek. med. Izabela Królak
Pielęgniarka dyżurna: lic. pielęgniarstwa Ludomiła Tobolska

Telefon:

gabinet lekarza: 61 43 70 647
gabinet lekarza: 61 43 70 606
dyżurka pielęgniarska: 61 43 70 648
stanowisko pielęgniarskie: 61 43 70 649
sekretariat: 61 43 70 648


Oddział chirurgii ogólnej

Kierownik oddziału: lek med. Katarzyna Sikora
Pielęgniarka dyżurna: Izabela Świątek

Telefon:

kierownik oddziału: 61 43 70 560
gabine lekarski: 61 43 70 513
gabinet lekarski: 61 43 70 549
pielęgniarka oddziałowa: 61 43 70 563
dyżurka pielęgniarska: 61 43 70 612
sekretariat: 61 43 70 514


Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Kierownik oddziału: dr n. med. Adam Sulewski
Pielęgniarz oddziałowy: mgr Edwin Anielak

Telefon:

gabine lekarski: 61 43 70 622
gabinet lekarski: 61 43 70 543
pielęgniarka oddziałowa: 61 43 70 563
dyżurka pielęgniarska: 61 43 70 613
sekretariat: 61 43 70 701


Oddział ginekologiczno-położniczy z blokiem porodowym

Kierownik oddziału: prof. Magdalena Pisarska-Krawczyk
Zastępca kierownika: lek med. Andrzej Włoszkiewicz
Położna oddziałowa: mgr położnictwa Bogumiła Sroka

Telefon:

gabinet lekarski: 61 43 70 515
gabinet lekarski: 61 43 70 550
dyżurka pielęgniarska: 61 43 70 614
dyżurka pielęgniarska: 61 43 70 615
sekretariat: 61 43 70 553


Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka

Kierownik oddziału: lek. med. Dorota Kaczmarek
Położna oddziałowa: lic. położnictwa Urszula Jędrzak

Telefon:

kierownik oddziału: 61 43 70 517
gabinet lekarza: 61 22 72 711
dyżurka pielęgniarek i położnych: 61 43 70 509


Blok operacyjny z centralną sterylizatornią

Pielęgniarka oddziałowa: lic. pielęgniarstwa Dorota Kędziora

Telefon:
dyżurka pielęgniarka: 61 43 70 630


Lista Poradni Specjalistycznych


Poradnia kardiologiczna

Telefon: 61 43 70 579

Zakres działania:

 • podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym,
 • przygotowanie do pełnego zakresu procedur kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym m.in.: monitorowanie układu krążenia, badanie wysiłkowe, wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej elektrokardiogram w 12 lub więcej odprowadzeniach, diagnostyka USG serca, badanie met. Holtera,
 • kierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale kardiologicznym, kardiochirurgicznym i uzdrowiskowym oraz ośrodkach klinicznych,
 • konsultacje w okresie przed i poszpitalnym,
 • konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów,
 • kontynuacja leczenia poszpitalnego,
 • prewencja schorzeń kardiologicznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.

Poradnia ortopedyczna i traumatologii narządu ruchu

Telefon: 61 43 70 579

Zakres działania:

 • diagnostyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej przede wszystkim stawów biodrowych i kolanowych,
 • diagnostyki i leczenia urazów sportowych,
 • diagnostyki i leczenia neuropatii nerwu pośrodkowego łokciowego ( zespół cieśni kanału nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego, zespół kanału Guyona),
 • leczenia paluchów koślawych,
 • usg stawów biodrowych i kolanowych.

Poradnia chirurgiczna

Telefon: 61 43 70 579

Zakres działania:

 • Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale chirurgicznym, onkologicznym i uzdrowiskowego oraz ośrodków klinicznych,
 • konsultacje w okresie przed i poszpitalnym,
 • konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów,
 • stała współpraca z Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej, Zakładem Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium Analitycznym,
 • kontynuacja leczenia poszpitalnego,
 • prewencja schorzeń chirurgicznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.

Poradnia chirurgii dziecięcej

Telefon: 61 43 70 579

Zakres działania:

 • wady narządów moczowo-płciowych (m.in. stulejki i sklejki, brak jąder w mosznie, przepukliny pachwinowe i pępkowe, wady cewki moczowej (spodziectwa), wodniaki jąder, wszywanie protez jąder, żylaki powrózka nasiennego),
 • wady okolicy odbytu (wady wrodzone, przetoki, krwawienia z odbytu, żylaki, wypadanie odbytu),
 • różnicowanie bólów brzucha, w tym ostre schorzenia (zapalenia wyrostka robaczkowego itp.),
 • leczenie zaparć,
 • usuwanie znamion skórnych, naczyniaków krwionośnych i limfatycznych, guzów, guzów skórnych,
 • leczenie wrastających paznokci,
 • chirurgia plastyczna,
 • leczenie urazów wielonarządowych, złamań kończyn,
 • leczenie ostrych chorób chirurgicznych,
 • opieka poszpitalna,
 • laseroterapia (leczenie naczyniaków, leczenie malformacji naczyniowych).

Poradnia chirurgii dziecięcej

Telefon: 61 43 70 623

Zakres działania:

 • diagnostyka chorób onkologicznych,
 • konsultacje onkologiczne,
 • ocena znamion,
 • badania profilaktyczne piersi

Poradnia logopedyczna

Telefon: 669 558 720

Zakres działania:

 • sygmatyzmu,
 • rotacyzmu,
 • kappacyzmu,
 • mowy bezdźwięcznej,
 • opóźnionego rozwoju mowy,
 • zaburzeń mowy, powstałych wskutek udarów mózgu, wylewów, chorób nowotworowych.

Poradnia rehabilitacyjna

Telefon: 61 43 70 595

Zakres działania:

 • leczenie i usprawnianie lecznicze w schorzeniach reumatycznych, neurologicznych, ortopedycznych.

Poradnia wad postawy u dzieci i młodzieży

Telefon: 61 43 70 595

Zakres działania:

 • diagnostyka i leczenie skolioz, wad postawy oraz wad kończyn dolnych u dzieci i młodzieży.

Poradnia Neurologii Dziecięcej (gabinet prywatny)

Telefon: 61 43 70 623

Zakres działania:

 • badania neurologiczne,
 • ocena neurorozwojowa niemowląt,
 • EEG,
 • diagnostyka i leczenie
 • padaczki, stanów napadowych
 • migreny, bólów głowy,
 • tików,
 • trudności szkolnych, ADHD,
 • zaburzeń zachowania,
 • zaburzeń mowy,
 • mózgowego porażenia dziecięcego itp.

Poradnia neonatologiczna

Telefon: 61 43 70 517

Zakres działania:

 • kontrola stanu i rozwoju psychicznego i fizycznego.

Lista Pracowni Diagnostycznych


Pracownia diagnostyki laboratoryjnej i serologii z bankiem krwi

Telefon: 61 43 70 523, 61 43 70 530 lub 61 43 70 506

Godziny otwarcia:
Pobranie materiału do badań:
poniedziałek-piątek: 07:00-10:00

Odbiór wyników badań:
poniedziałek-piątek: 07:00-10:00 i 14:00-16:00


Pracownia tomografii komputerowej

Telefon: 61 43 70 624 lub 530 079 459

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 08:00-15:00


Pracownia diagnostyki kardiologicznej

Telefon: 61 43 70 519

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 08:00-15:00


Pracownia USG

Telefon: 61 43 70 626

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 08:00-15:00


Pracownia fizjoterapii

Telefon: 61 43 70 595, 61 43 70 595 lub 61 43 70 595

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 08:00-18:00


Pracownia endoskopii

Telefon: 61 43 70 562

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 08:00-18:00


Pracownia rezonansu magnetycznego

Telefon: 661 22 26 094 lub 500 296 606

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 08:00-16:00


Pracownia RTG

Telefon: 61 43 70 624 lub 530079459

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 08:00-15:00