Geotermia we Wrześni. Miasto kontynuuje prace nad projektem.

Geotermia we Wrześni. Miasto kontynuuje prace nad projektem.

W zeszłą środę burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny spotkał się z przedstawicielami wrocławskiej firmy Voelia Zachód. Podczas spotkania podpisano list intencyjny w sprawie podjęcia potencjalnej współpracy w zakresie wód termalnych. To duży krok naprzód. Gmina również zamierza ubiegać się o dofinansowanie na odwierty.

Szczegóły projektu

Jak informuje urząd miasta we Wrześni, jeżeli eksploatacja wód termalnych będzie możliwa, miasto będzie ściśle współpracować nad projektem, szczególnie w odniesieniu do potrzeb geotermalnego ciepła systemowego. Jak dowiadujemy się od przedstawicieli miasta, na obecną chwilę tworzona jest dokumentacja na wykonanie próbnego odwiertu. Wszystko będzie zależało od tego, czy złoża wód geotermalnych są w stanie pozwalającym na ich wykorzystanie. Już od ponad dekady miasto posiada opracowanie, zgodnie z którym istnieje możliwość wykorzystania złóż geotermalnych, znajdujących się w naszym regionie. Aby można było stwierdzić, czy rzeczywiście jest szansa na realizację projektu, trzeba wykonać próbne odwierty. Władze miasta ustalają wraz z krakowską firmą Pro Invest Solutions miejsce, w którym taki testowy odwiert będzie można zrealizować. Umowa z firmą podpisano 12 października 2021 roku.

Gmina stoi przed niezwykłą szansą

Przypomnijmy, że podczas czerwcowego Forum Państwowej Służby Geologicznej nasza gmina została wskazana jako ta, która ma szansę na budowę ciepłowni geotermalnych. Jeśli chodzi o parametry hydrologiczne, region wyróżnia się korzystnymi utworami jury dolnej. Wody termalne można wykorzystać nie tylko ciepłownictwie, ale także kosmetologii, rehabilitacji i ogólnopojętej rekreacji. Zastępca burmistrza Wrześni, Artur Mokracki poinformował, że jeśli wszystko się powiedzie, jest szansa na uzyskanie dotacji. Taka pomoc mogłaby pokryć koszta związane z poszukiwaniem i rozpoznaniem wód termalnych. Jeden odwiert to koszt nawet 20 milionów złotych, a więc gmina ma o co się starać. W województwie wielkopolskim również w pobliskim Kole jest szansa na wykorzystanie geotermii.