Jakość powietrza i kontrole domowych pieców

Jakość powietrza i kontrole domowych pieców

Na początku grudnia we Wrzesińskim Ośrodku Kultury przy ulicy Kościuszki 21 odbyła się konferencja dotycząca smogu w gminie Września. Podczas konferencji zostały poruszone bardzo ważne kwestie, dotyczące tego, jak należy zadbać o jakość powietrza, która szczególnie w okresie zimowym jest bardzo zła. W dużej mierze sami mieszkańcy przyczyniają się do pogorszenia sytuacji. Niestety pomimo przeprowadzenia wielu kampanii społecznych, które dotyczyły palenia w piecach śmieciami, w dalszym ciągu wielu mieszkańców ogrzewa mieszkania, tym czym nie powinna.

Obszar badań

Wrzesińska Straż Miejska w ramach programu prewencyjnego AntySmogowa Września w dniu 16 grudnia przeprowadziła lot dronem. Celem tego działania była kontrola kominów. W godzinach popołudniowo-wieczornych specjalny dron latał nad domami, gdzie do tej pory odbyło się najwięcej interwencji, dotyczących spalania nieodpowiednich przedmiotów w kominie. Były to wsie Psary Małe, Nowy Folwark, Psary Polskie, Słomowo, Sokołowo oraz tereny miejskie, głównie osiedle Lipówki oraz osiedle Sokołowskie.

Dron gotowy do działania

Straż Miejska wykorzystuje specjalnie dostosowany dron, który dokonuje pomiaru wydobywającego się dymu. Ma także możliwość pobierania próbek i dokonuje wstępnej analizy zanieczyszczenia. Gdy wykrywa podejrzane zanieczyszczenia, tworzy raport, który trafia do bazy. Następnie funkcjonariusze mają możliwość skontrolowania danego gospodarstwa i ustalają, czy faktycznie doszło do spalania materiałów niedozwolonych.

Raport z przeprowadzonej akcji

Podczas kilkugodzinnej akcji dron skontrolował około 790 kominów. W przypadku 28 domów straż miejska podjęła decyzję o przeprowadzeniu szczegółowego badania w wykonaniu drona. Ostatecznie udało się ustalić, że w 2 gospodarstwach domowych faktycznie dochodziło do spalania materiałów niedozwolonych. Właściciele otrzymali stosowne mandaty karne. Takie akcje będą przeprowadzane częściej. Niestety nie zawsze kampanie społeczne potrafią przemówić do mieszkańców, dlatego właśnie potrzebne jest przeprowadzanie kontroli.