Budowa farmy fotowoltaicznej we Wrześni

Budowa farmy fotowoltaicznej we Wrześni

W ubiegłym roku, Volkswagen zaczął budować farmy fotowoltaicznej o powierzchni niemal 4 hektarów na terenie swojego zakładu we Wrześni.  Co wiadomo o tej inwestycji?

Farma ruszy już niedługo

Władze Volkswagena poinformowały, że już niedługo farma będzie produkować energię elektryczną o mocy 2 MW. Firma dąży do stania się przedsiębiorstwem neutralnym pod względem bilansu C02 do 2050 roku, jak czytamy na ich profilu na Facebooku.

Dwie fazy budowy

Budowę farmy podzielono  na dwie fazy. W pierwszej fazie, panele fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na powierzchni około 3,8 ha, co pozwoli uzyskać energię o mocy 2 MW. Podczas drugiej fazy, zostaną zainstalowane dodatkowe 16 ha paneli, które dostarczą 13 MW energii. W sumie, instalacja obejmie teren odpowiadający powierzchni 28 boisk piłkarskich. W ten sposób dostarczy energię wystarczającą dla prawie 4000 domów jednorodzinnych przez cały rok. Według informacji podanej przez rzeczniczkę spółki, Patrycję Kasprzak.

Czym jest farma fotowoltaiczna?

Farma fotowoltaiczna to zespół paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dużej powierzchni, które przekształcają energię słoneczną na energię elektryczną. Te instalacje stanowią coraz popularniejsze źródło energii odnawialnej. A to ze względu na ich wysoką wydajność i niskie emisje szkodliwych substancji do środowiska. Poza tym, farmy fotowoltaiczne są niezależne od dostaw energii i nie emitują hałasu, co czyni je atrakcyjnymi dla różnych zastosowań, takich jak energia do zasilania budynków, elektrownie czy też sieci dystrybucyjnej.