Dołącz do policyjnej służby – Otwarta rekrutacja!

Dołącz do policyjnej służby – Otwarta rekrutacja!

Otwarte rekrutacje do policyjnych struktur przyciągają wielu chętnych. Jeśli zaliczasz się do osób, które marzyły o służbie w mundurze, to teraz masz okazje, aby zrealizować swoje pragnienie – Komenda Powiatowa Policji we Wrześni zaprasza na rekrutację!

Możesz zgłosić osobiste zainteresowanie w budynku Komendy we Wrześni, znajdującej się na ulicy Szkolnej pod numerem 23. Alternatywnie, możesz też skontaktować się telefonicznie z Zespołem Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Należy pamiętać, że by zdobyć upragnione stanowisko w policji, trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, musisz być obywatelem Polski. Dodatkowo, niezbędne jest posiadanie nienagannej reputacji oraz brak wcześniejszych prawomocnych wyroków sądowych za jakiekolwiek przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Ważne jest również pełne korzystanie z praw publicznych oraz posiadanie co najmniej średniego lub średniego branżowego wykształcenia. Policjantem może zostać osoba, która posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej i jest gotowa do pełnej subordynacji.

Osoba chcąca służyć w policji musi także dać rękojmię zachowania tajemnicy w zgodzie z wymogami określonymi w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Osoby objęte kwalifikacją wojskową powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.