Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie domu?

Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie domu?

Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie domu? Urząd miasta odpowiada!

Program czyste powietrze

Program Czyste Powietrze może być odpowiedzią na to pytanie, szczególnie po tym, jak wiele osób doświadczyło negatywnych skutków wzrostu kosztów energii w ostatnim roku. Poprzez program można uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na termomodernizację domu, w tym na docieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi, zainstalowanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowe, efektywne źródło ciepła. Przyjęcie kompleksowego podejścia do termomodernizacji może pozwolić na otrzymanie najwyższej dotacji i obniżenie kosztów ogrzewania domu.

Co warto wiedzieć, przed przystąpieniem do programu?

Przed przystąpieniem do programu warto wykonać audyt energetyczny, aby wiedzieć, co dokładnie należy zrobić, aby termomodernizacja była kompleksowa. Program jest dostępny dla każdej osoby, której roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł. Aby dowiedzieć się więcej, można odwiedzić stronę internetową czystepowietrze.gov.pl. Można skontaktować się z Gminnym Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym programu. Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny programu Czyste Powietrze działa w godzinach 8.00 – 16.00, tel 61 43 85 018, adres: ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września.