Nominacje do rady nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni na posiedzeniu Zarządu Powiatu

Nominacje do rady nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni na posiedzeniu Zarządu Powiatu

Podczas pierwszego spotkania Zarządu Powiatu, które odbyło się 14 maja, podjęto decyzję o wyznaczeniu nowych członków rady nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni. Zgromadzenie, w którym uczestniczyli starosta Anita Kraska z Wspólnego Powiatu Wrzesińskiego, wicestarosta Wiesława Kowalska z Prawa i Sprawiedliwości oraz Jarosław Czyż z PiS, Arkadiusz Sobczak z Projektu Września i Kamila Majorek z Trzeciej Drogi jako członkowie zarządu, poruszało kluczowe kwestie personalne dotyczące rady nadzorczej.

W skład reprezentacji rady weszli: radca prawny Michał Kowalski, który objął funkcję przewodniczącego, adwokat Juliusz Kruszyński pełniący rolę zastępcy przewodniczącego oraz Małgorzata Pietrzak-Sikorska jako sekretarz. Wypełniają oni teraz te ważne stanowiska w strukturach szpitala.

Potrzeba dokonania zmian wynikła z rezygnacji Dariusza Jurewicza ze stanowiska przewodniczącego. Jurewicz zdobył mandat radnego powiatu w ostatnich wyborach, co skutkowało koniecznością rezygnacji z miejsca w radzie nadzorczej placówki medycznej.