Nowe opłaty za śmieci od lutego

Nowe opłaty za śmieci od lutego

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, podjetą 16 grudnia 2021 roku, od lutego wchodzą zmiany związane ze stawką za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniżej przedstawiamy wszelkie informacje, które mieszkańcy miasta powinni znać przed 1 lutego.

Obowiązują, nowe stawki za wywóz śmieci

Nowa stawka w przypadku śmieci zbieranych w sposób selektywny za jednego mieszkańca, który zamieszkuje konkretną nieruchomość, wynosić będzie 32 złote miesięcznie. W przypadku osób, które zamieszkują nieruchomość i nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów, uznawane są one za odpady niesegregowane, czyli zmieszane. Wówczas opłata wynosi 64 złote miesięcznie od 1 mieszkańca.

Informacje dotyczące płatności

Co ważne, wprowadzenie nowej opłaty nie wymaga składania nowej deklaracji. W dalszym ciągu obowiązuje ta, która złożona została wcześniej. Numer rachunku wysłano do każdego właściciela nieruchomości. Razem z nowym rachunkiem bankowym wysłano także informację o nowych stawkach. Płatność jest kwartalna. Pierwsza płatność jest 15 kwietnia (za okres styczeń, luty, marzec), kolejna płatność do 15 lipca (za kwiecień, maj i czerwiec). Trzecia płatność musi zostać uregulowana do 15 października (za lipiec, sierpień oraz wrzesień).  Ostatnia, do 15 grudnia (za październik, listopad oraz grudzień).

Dla kogo zwolnienie z opłaty?

Osoby, które zamieszkują nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, mogą skorzystać ze zwolnienia z opłaty. Taka opłata wynosi 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Jest jeden warunek do spełnienia, należy posiadać przydomowy kompostownik, w którym będą kompostowane bioodpady. Należy także umożliwić upoważnionym osobom na dokonywanie oględzin nieruchomości, aby potwierdzić, że dana nieruchomość posiada taki kompostownik, a przechowywane tam odpady stanowią odpady komunalne. Jeśli ktoś jest zainteresowany skorzystaniem z takiego zwolnienia, należy wcześniej powiadomić urząd o posiadaniu przydomowego kompostownika.