Spadek w rejestracji nowych przyczep rolniczych

Spadek w rejestracji nowych przyczep rolniczych

Obserwuje się znaczący spadek w sprzedaży ciągników, co ma również wpływ na liczbę rejestrowanych nowych przyczep. Nie jest to optymistyczne zjawisko, zwłaszcza dla branży rolniczej. We wrześniu zanotowano łącznie 348 przypadków rejestracji nowych przyczep, co stanowi wynik gorszy o 102 sztuki w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Taka tendencja jest wyraźnie widoczna od początku bieżącego roku.

Coraz mniej osób decyduje się na zakup nowych maszyn rolniczych, co nie jest już elementem zaskakującym. Trend ten dotyka nie tylko ciągników, ale także przyczep i innych maszyn rolniczych. Można zatem stwierdzić, że sytuacja na rynku tych urządzeń jest, delikatnie mówiąc, daleka od idealnej.