Usunięcie dyrektora Biblioteki Publicznej we Wrześni

Usunięcie dyrektora Biblioteki Publicznej we Wrześni

Wioletta Mazurkiewicz, pełniąca do niedawna funkcję dyrektora Biblioteki Publicznej we Wrześni, została dyscyplinarnie usunięta ze swojego stanowiska. Dokumenty wydane przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni sugerują, że urzędnicy zidentyfikowali pewne niezgodności, które mogły wynikać, jak się podejrzewa, z celowych działań pani dyrektor Mazurkiewicz.

Decyzję o zwolnieniu dyrektora podjął Artur Mokracki, obecnie pełniący obowiązki burmistrza. W opublikowanym przez ratusz komunikacie opisano przebieg wydarzeń w następujący sposób:

Zgodnie z raportem, podczas przeprowadzanej inwentaryzacji w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września, członkowie komisji inwetaryzacyjnej odkryli niezgodności. Te rozbieżności prawdopodobnie wynikały z zamierzonego działania dyrektora biblioteki.

Na tej podstawie podjęto decyzje o zwolnieniu dyrektora biblioteki na dzień 14 grudnia 2023 roku. W konsekwencji tych działań, urzędnicy postanowili podjąć kolejne kroki prawne.