Września: Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej oraz składanie ślubowań

Września: Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej oraz składanie ślubowań

Dzisiejszy dzień był momentem, w którym na pełen etat przystąpiła nowa Rada Miejska we Wrześni. Stanowi to wydarzenie o szczególnym znaczeniu, które jest podkreślane przez lokalnych samorządowców. Wybrane osoby zapoczątkowały swoje obowiązki oficjalnie, co podkreślono podczas uroczystej sesji inauguracyjnej.

Sesja ta była nie tylko okazją do rozpoczęcia formalnej pracy przez radnych, ale również chwilą, kiedy mogli oni złożyć swoje ślubowania. Burmistrz miasta wraz z radnymi odebrali zaświadczenia o wyborze, potwierdzając swoją gotowość do sprawowania powierzonych im funkcji. Wszyscy zgodnie podkreślają, że jest to ważny i doniosły moment w ich karierze publicznej.

Momentem kulminacyjnym sesji inauguracyjnej było wybranie przewodniczącego Rady Miejskiej. Tytuł ten zdobył Bogdan Nowak, który będzie piastował tę funkcję po raz kolejny. Na stanowiskach zastępców umieszczono Macieja Baranowskiego oraz Annę Szlachetka. Ich wybór ma na celu wspieranie przewodniczącego w jego obowiązkach i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Miejskiej.