Wsparcie Unii Europejskiej dla odnowy Parku Piłsudskiego we Wrześni po burzy stulecia w 2017 roku

Wsparcie Unii Europejskiej dla odnowy Parku Piłsudskiego we Wrześni po burzy stulecia w 2017 roku

Park Piłsudskiego, zlokalizowany we Wrześni, czeka na realizację ambitnych planów renowacji, które mają mieć miejsce w bliskiej przyszłości. Po poważnych zniszczeniach, jakie poniósł park w wyniku „burzy stulecia” w 2017 roku, nadchodzi czas na gruntowną renowację tego miejsca. Nie tylko zaplanowano odświeżenie jego wyglądu, ale także całkowite odnowienie i modernizację.

Na przeprowadzenie tych prac Urząd gminy we Wrześni otrzymał wsparcie finansowe z funduszy europejskich. W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, gmina zgłosiła we wrześniu 2023 roku wniosek o dofinansowanie, dołączając do niego kompletną dokumentację aplikacyjną. Cały proces zakończył się sukcesem, a na realizację projektu nowego parku gmina otrzymała 4,8 miliona złotych.

Wśród planowanych działań inwestycyjnych są m.in. nasadzenie 105 drzew oraz 11000 krzewów, bylin, traw, pnączy i roślin cebulkowych. Przebudowa istniejących ścieżek i budowa nowych o nawierzchni mineralnej także zostanie przeprowadzona. Ponadto, planuje się wyremontować schody prowadzące do parku oraz te znajdujące się na jego terenie. W ramach planów jest też budowa nowej pływającej fontanny na stawie parkowym, instalacja automatycznego systemu nawadniania terenów zielonych oraz postawienie pergoli parkowych razem z nowymi ławkami i koszami. Dodatkowo, park zostanie wyposażony w energooszczędne oświetlenie.

Wizualizacje koncepcji odnowy Parku Piłsudskiego są dostępne do wglądu. Dodatkowo warto dodać, że gmina Września jest już w trakcie finalizowania innych dużych inwestycji, jak budowa tuneli kolejowych przy ulicy Działkowców czy remont krytego basenu.