Wyjątkowe miejsce parkingowe dla Starostwa Powiatowego we Wrześni

Wyjątkowe miejsce parkingowe dla Starostwa Powiatowego we Wrześni

Zaplanowano specjalne miejsce parkingowe w strefie płatnego parkowania na ulicy Chopina we Wrześni, przeznaczone wyłącznie dla Starostwa Powiatowego. Samochód starosty jest najczęściej widzianym pojazdem na tym miejscu.

Marek Przyjemski, szef Referatu Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, informuje, że specjalna „koperta” parkingowa została stworzona w 2020 roku odpowiednio do prośby Starostwa Powiatowego. W celu oznaczenia tego wyjątkowego miejsca, umieszczono tam znak drogowy D-18a, znanego również jako „oznaczający parking – miejsce zastrzeżone”, z adnotacją „Miejsce parkingowe Starostwa Powiatowego”. Choć pierwsze skojarzenie to starosta wrzesiński, Starostwo zapewnia, że wydzielone miejsce nie jest wyłącznie dla niego.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, tłumaczy, że wszystkie osoby pracujące w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach podległych mogą korzystać z wydzielonej „koperty”. Pomimo faktu, że to miejsce zostało specjalnie zaprojektowane dla starostwa, nie oznacza to, że jest ono zwolnione z opłat. Posiada ono tę samą regulację co pozostałe miejsca w strefie płatnego parkowania. W związku z tym powstaje pytanie, czy starostwo pokrywa koszty użytkowania tego specjalnego miejsca.