Zmiany kadrowe w Komendzie Powiatowej Policji: Nadkom. Robert Prokop przyjmuje nową funkcję

Zmiany kadrowe w Komendzie Powiatowej Policji: Nadkom. Robert Prokop przyjmuje nową funkcję

Dotychczasowy pracownik Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, nadkom. Robert Prokop, został promowany na wyższe stanowisko kierownicze w jednostce policji we Wrześni. Przeniesienie nadkomisarza Prokopa do Wrześni było oficjalnie zatwierdzone i ogłoszone przez władze tamtejszego powiatu i gminy podczas uroczystości, która odbyła się 2 listopada 2023 roku.

Położenie służbowe nadkom. Roberta Prokopa przed 31 października 2023 r. wiązało się ze stanowiskiem naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. Jednakże po tej dacie, dzięki rozkazowi personalnemu wydanemu przez komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu, nadinsp. Piotra Mąkę, Prokop objął stanowisko I zastępcy komendanta powiatowego policji we Wrześni.

Przesunięcie kadr było niezbędne ze względu na istniejący wakat w garnizonie, spowodowany zakończeniem służby przez poprzedniego pracownika na tym stanowisku, nadkom. Roberta Wieczorka. Wieczorek opuścił swoje stanowisko na mocy rozkazu personalnego wydanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.