Coraz mniej mieszkańców we Wrześni i pobliskich miejscowościach

Coraz mniej mieszkańców we Wrześni i pobliskich miejscowościach

Koniec roku to także czas na podsumowanie zachodzących zmian w danej gminie i powiecie. Dokładnie tak samo było w przypadku Wrześni i całego powiatu. Dane statystyczne, które udokumentowały jakie konkretne zdarzenie zostały opublikowane. Z opublikowanych informacji wynika, że coraz mniej mieszkańców mieszka na stałe we Wrześni i pobliskich miejscowościach. Oznacza to, że duże grupa, głównie młodych osób ucieka z miasta po skończonych studiach. To jeden z problemów, natomiast drugi to fakt, że rodzi się coraz mniej ludzi. Problem depopulacji jest bardzo mocno widoczny w Polsce w ostatnich latach.

Zameldowani na pobyt stały i czasowy we Wrześni

Jak podaje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Września, na koniec grudnia 2021 roku w mieście Września zameldowanych było na pobyt stały 28 800 osób. Jak wynika ze szczegółowego raportu, zdecydowana jest przewaga kobiet – 15 238 nad mężczyznami, których zameldowanych było w 2021 roku 13 562 mężczyzn. Jest to znacznie mniej niż w 2020 roku. Wówczas we Wrześni łącznie zameldowanych na pobyt stały było 29 026 mieszkańców. 

Warto również wspomnieć o osobach, które zameldowane są na pobyt czasowy. W 2020 roku takich osób było 731 mieszkańców. W 2021 roku liczba ta spadła do 691 osób, w tym 362 to kobiety, natomiast 329 osób stanowiły mężczyźni. 

Zameldowani na pobyt stały i czasowy na terenach wiejskich powiatu 

Na obszarach wiejskich zameldowanych w 2021 roku na pobyt stały było łącznie 15 970 osób, z czego 8051 to kobiety, a 7919 to mężczyźni. W 2020 roku liczba ta wynosiła 15 959 osób. Jeśli chodzi o zameldowanie na pobyt czasowy, to w 2021 roku takich osób było 218 (w tym 98 kobiet i 120 mężczyzn). Rok wcześniej liczba ta wynosiła 189 osób.

Reasumując, łącznie pod koniec roku 2021 w gminie Września mieszkało 44 770 osób, które zameldowane były na pobyt stały. Łącznie z pobytem czasowym mieszkańców było 45 679 osób. Dla porównania w 2020 roku łączna liczba mieszkańców gminy wynosiła 45 905 osób.

Jeśli chodzi o narodziny, to w 2021 roku urodziło się 427 dzieci. Zmarło natomiast 581 osób. Dane z Urzędu Stanu Cywilnego pokazują, że 2021 liczba rozwodów wyniosła 75, to o 46 rozwodów mniej niż w 2020 roku.

Jeden komentarz o “Coraz mniej mieszkańców we Wrześni i pobliskich miejscowościach

Dodaj komentarz