Konkurs na stanowisko Dyrektora 

Konkurs na stanowisko Dyrektora 

Ruszyły dwa konkurs na stanowisko Dyrektora placówek oświatowych. Jedno z nich dotyczy stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama. Zespół szkół mieści się we Wrześni, przy ulicy Kaliskiej 2a. Drugie miejsce pracy to posada Dyrektora w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej.  Placówka mieści się na ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni. Sprawdzamy, jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w konkursie na to stanowisko.

Warunki udziału w konkursie na stanowiska

Aby przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora, należy spełniać wymagania, które wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku. Wymagania te związane są z kompetencjami, jakie posiadają osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. Dostępne są one w Dzienniku Ustaw z 2021 roku, konkretnie poz. 1449.

Jak powinna wyglądać oferta?

Jest wiele wytycznych i dokumentów, które należy złożyć w ramach oferty. Każdy kandydat powinien dostarczyć pisemne uzasadnienie, dlaczego chce przystąpić do konkursu i opisać koncepcję rozwoju szkoły lub placówki. Dodatkowo wymaga się życiorys z opisem pracy zawodowej, oświadczenie i informacje takie jak:  imię i nazwisko, data i miejsce urodzenie, obywatelstwo, miejsce zamieszkania. Niezbędne będzie także poświadczenie o stażu pracy, potwierdzone za zgodność z oryginałem. Wymagane są także dokumenty, które potwierdzą, że przeciwko kandydatowi nie toczy się żadne postępowania o przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Niezbędna jest informacja, która potwierdzi, że taka osoba nie była karana zakazem pełnienia tych funkcji. Oczywiście należy także przedstawić dyplom nadania stopnia nauczycielskiego.

Termin składania zgłoszeń i rozstrzygnięcie konkursy?

Ofertę należy składać do 28 lutego 2022 roku do godziny 15:00. O wynikach rozstrzygnięcia konkursu, kandydaci będą informowani osobiście.