Decyzja o podziale sołectwa Gozdowo – Gozdowo-Młyn – Nadarzyce zyskuje poparcie mieszkańców

Decyzja o podziale sołectwa Gozdowo – Gozdowo-Młyn – Nadarzyce zyskuje poparcie mieszkańców

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, większość obywateli trzech miejscowości: Gozdowo, Gozdowo-Młyn i Nadarzyce wyraziła swoje poparcie dla planu podziału sołectwa. Mieszkańcy Nadarzyc wykazali szczególną determinację w dążeniu do niezależności od Gozdowa, co przekładało się na chęć utworzenia własnego, samodzielnie funkcjonującego sołectwa.

Proces decyzyjny rozpoczął się na wniosek właśnie tych mieszkańców, a jego końcowe etapy właśnie dobiegają końca. W okresie od 16 października do 6 listopada odbyły się konsultacje społeczne mające formę ankiety pisemnej, która została rozesłana do mieszkańców. Formularze były również dostępne podczas zebrania wiejskiego z dnia 30 października, które miało miejsce w Gozdowie. Łącznie udało się zebrać 124 wypełnione ankiety.

Za propozycją podziału sołectwa opowiedziało się aż 91 mieszkańców Nadarzyc, a z Gozdowa – 41. Tylko dwie osoby z Gozdowa były przeciwne temu pomysłowi. Zebrane wyniki konsultacji wraz z wypełnionymi formularzami oraz projektami nowych statutów sołectw Gozdowo i Nadarzyce zostaną teraz przekazane do Rady Miejskiej we Wrześni.

To właśnie radni będą mieli decydujący głos w sprawie podziału sołectwa. Decyzja ma zapaść podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej.