Druga edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wspiera projekty z powiatu wrzesińskiego

Druga edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wspiera projekty z powiatu wrzesińskiego

W ramach drugiego etapu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na osiem projektów realizowanych na terenie powiatu wrzesińskiego przydzielono środki finansowe. Całkowita wartość przyznanej pomocy finansowej wynosi prawie 1,68 miliona złotych.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu wsparcie gmin, powiatów oraz województw. Koncepcja programu zakłada udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację inwestycji związanych z renowacją i odbudową obiektów zabytkowych. Wsparcie to może stanowić do 98 procent całkowitych kosztów inwestycji, przy czym wymagany jest minimalny wkład własny samorządu wynoszący 2 procent.