Zarząd Dróg informuje: Policja zamknęła część autostrady A2

Zarząd Dróg informuje: Policja zamknęła część autostrady A2

We wtorek wieczorem, dokładnie przed godziną 22:00, na wysokości węzła Września na autostradzie A2 zaczęły pojawiać się znaczne utrudnienia w ruchu drogowym. Wszystko za sprawą szybko postępujących prac prowadzonych na tej części szosy. Ze względu na konieczność przeprowadzenia tych prac, służby drogowe podjęły decyzję o czasowym zamknięciu jezdni prowadzącej w kierunku stolicy kraju – Warszawy.

Kierowcy, którzy zamierzali poruszać się tą trasą, musieli zmierzyć się z niewielkim zatorem. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), blokada ta miała być jedynie krótkotrwałym utrudnieniem. Planowane było bowiem jej utrzymanie tylko przez okres około 20 minut – czas niezbędny do zakończenia prowadzonych prac utrzymaniowych na jezdni.