Najnowsza publikacja literacka Stowarzyszenia Projekt Września

Najnowsza publikacja literacka Stowarzyszenia Projekt Września

Stowarzyszenie Projekt Września z radością przedstawia swój najnowszy wydawniczy sukces. Właśnie pojawiła się ich najnowsza publikacja, która jest zarazem finałem tego roku. Po upływie czterdziestu lat od poprzedniej, wydano nową książkę dedykowaną miastu Września.

Publikację zatytułowaną „Rzeka Wrześnica. Naturalne i antropogeniczne przemiany” można opisać jako bogatą w treści i informacje książkę. Nie tylko prezentuje ona historię rzeki płynącej przez Wrześnię, ale również prowadzi czytelnika przez możliwe scenariusze jej przyszłych transformacji.

Dr Kamil Jawgiel, intelektualista stojący za twórczością tej książki, podkreśla szerokie grono potencjalnych czytelników. Zapewnia, że zarówno mieszkańcy Wrześni, decydenci lokalni, naukowcy, jak i specjaliści z różnych dziedzin znajdą w niej coś dla siebie.

Gdy dr Jawgiel był pytany o to, co najbardziej go zaskoczyło podczas pracy nad książką, odpowiedział, że mimo znajomości Wrześni i rzeki Wrześnica, odkrył wiele nieoczekiwanych ciekawostek, takich jak ballada Michała Gajdy o potworze z tej rzeki. Wskazuje, że w tej balladzie człowiek jest potworem – to on niszczy rzekę przez swoje nieodpowiedzialne działania, co prowadzi do pogłębienia problemów ekologicznych.

Książka również ilustruje, jak silne są więzi mieszkańców Wrześni z ich rzeką. Zawarte w niej badania świadomości społecznej pokazują, jak ważna jest Wrześnica dla lokalnej społeczności. Mieszkańcy są dobrze poinformowani o stanie swojej rzeki i rozumieją przyczyny jej zmian, głównie te wynikające z działalności rolniczej. Wskazują też na możliwe rozwiązania oparte na renaturyzacji. Jednocześnie podkreślają swój emocjonalny związek z tą rzeką, który jest częścią ich osobistych wspomnień – dodaje dr Jawgiel.