Planowana renowacja ulicy Kościuszki we Wrześni – inwestycja za ponad 8 mln zł

Planowana renowacja ulicy Kościuszki we Wrześni – inwestycja za ponad 8 mln zł

Powiat wrzesiński kieruje swoje plany inwestycyjne ku modernizacji jednej z głównych arterii miejskich, mianowicie ulicy Kościuszki we Wrześni. Do sfinansowania tej znaczącej przedsięwzięcia powiat planuje przeznaczyć środki pozyskane z długoterminowego kredytu, którego wartość wyniesie ponad 8 milionów złotych.

Zgodnie z harmonogramem prac, przetarg na realizację tego zadania ma zostać rozstrzygnięty jeszcze w bieżącym roku. Natomiast przystąpienie do działań budowlanych jest zaplanowane na rok 2024.

Starosta wrzesiński, Dionizy Jaśniewicz (reprezentujący Samorządny Powiat), podczas sesji z dnia 21 września, poinformował o zniesieniu wszelkich przeszkód prawnych uniemożliwiających rozpoczęcie inwestycji. Wcześniej bowiem pojawiły się problemy związane z kwestią sądową – projekt budowlany był zaskarżony przez jednego z miejscowych przedsiębiorców. Obecnie jednak wszystkie te kwestie są już rozstrzygnięte na korzyść samorządu.

Dodatkowo, w celu udźwignięcia kosztów związanych z tą inwestycją, oprócz wspomnianego kredytu, samorząd powiatowy planuje przeznaczyć na ten cel także ponad 1,3 miliona złotych zgromadzonych z wolnych środków. W chwili obecnej nie ma jednak informacji o możliwości dofinansowania tego przedsięwzięcia z zewnątrz.