Problemy z infrastrukturą drogową we Wrześni: Walka radnych o poprawę jakości dróg i przystanków autobusowych

Problemy z infrastrukturą drogową we Wrześni: Walka radnych o poprawę jakości dróg i przystanków autobusowych

Mieszkańcy miasta Nekla, w szczególności uczniowie oraz korzystający z komunikacji miejskiej, skarżą się na niewłaściwe warunki panujące przy przystankach autobusowych umiejscowionych przy drogach powiatowych. Gdy nadejdą zimowe roztopy, poranne oczekiwanie na autobus staje się wyjątkowo nieprzyjemne. Od początku trwającej kadencji, radni z Nekla angażują się w walkę ze Starostwem Powiatowym we Wrześni, aby poprawić stan tutejszych dróg. Wysyłają listy do Wydziału Dróg Powiatowych i składają wnioski ustnie. Informują powiatowych radnych o pęknięciach w nawierzchni dróg i ubytkach. Niestety, odpowiedź jest ciągle ta sama: brakuje środków finansowych.

– Jako przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji muszę potwierdzić, że aż 80% składanych do nas wniosków dotyczy budowy i remontów dróg i chodników – mówi Mikołaj Kubiaczyk, radny powiatowy reprezentujący okręg nekielski. – Przez ostatnie cztery lata żadne z tych postulatów nie zostało uwzględnione. Zarząd nie podjął decyzji o wprowadzeniu ich do budżetu. Mamy duże zapotrzebowanie jeśli chodzi o drogi powiatowe. Z 370 km naszych dróg, aż 40% jest w fatalnym stanie – dodaje Kubiaczyk.

Mimo wysiłków radnych, którzy piszą listy i publicznie wyrażają swoje zaniepokojenie na łamach lokalnych mediów, sytuacja niewiele się zmienia. Powiat podejmuje decyzje, które zdumiewają wielu, jak na przykład planowany remont ulicy Kościuszki we Wrześni, do którego zamierza zaciągnąć kredyt. Ta decyzja wydaje się być niezrozumiała dla wielu radnych powiatowych, zwłaszcza że ta droga nie była wcześniej uwzględniona w planach budżetowych powiatu.