W Białężycach oficjalnie otwarto nową salę edukacyjno-szkoleniową dla młodych drużyn pożarniczych

W Białężycach oficjalnie otwarto nową salę edukacyjno-szkoleniową dla młodych drużyn pożarniczych

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białężycach, 1 lutego br., odsłonięto drzwi do nowo wyposażonej sali edukacyjno-szkoleniowej przeznaczonej dla dziecięcych drużyn pożarniczych. Sala, której całościowe wyposażenie wyniosło ponad 130 tysięcy złotych, stanowi inwestycję znacząco podnoszącą standard szkoleniowy młodych strażaków.

Pierwszy etap wyposażania sali rozpoczął się trzy lata temu. Wówczas to do obiektu trafiły mobilne symulatory zagrożeń pożarowych, imitujące sytuacje kryzysowe zarówno w domach jednorodzinnych, jak i na terenach leśnych czy nadjeziornych. Adam Domagalski, komendant powiatowy PSP we Wrześni, poinformował, że zakup urządzeń nastąpił w listopadzie 2020 roku. Symulatory zostały sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji powiatu wrzesińskiego.

Reszta wyposażenia sali została zakupiona w ubiegłym roku, w ramach inicjatywy zatytułowanej „Zakup wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej w KP PSP we Wrześni”. Większość środków pochodziła również z dotacji WFOŚiGW, ale konieczne było także zaangażowanie własnych funduszy, do których wkład mieli zarówno samorząd powiatowy jak i wszystkie gminy z terenu powiatu wrzesińskiego – wyjaśniał komendant Domagalski.

Sala edukacyjno-szkoleniowa będzie pełnić kluczową rolę w edukacji dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jej oficjalne otwarcie stanowiło element podsumowania działalności PSP w 2023 roku.