Wrześniańska Prokuratura Rejonowa oskarża Anetę Z. o naruszenie praw pracowniczych

Wrześniańska Prokuratura Rejonowa oskarża Anetę Z. o naruszenie praw pracowniczych

Prokuratura Rejonowa z siedzibą we Wrześni wystosowała akt oskarżenia wobec Anety Z., którym zarzuca się ciągłe łamanie praw pracowników. Decyzja o przekazaniu aktu oskarżenia została podjęta na podstawie art. 131 S 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku, znanego jako Kodeks postępowania karnego (opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 2022 roku, pozycja 1375).

Oskarżona Aneta Z. odpowie za zarzuty w sądzie. Akt oskarżenia przeciwko niej trafił do Sądu Rejonowego we Wrześni, Wydział II Karny dnia 31 sierpnia 2023 roku. Oskarżenie oparte jest na przestępstwie opisanym w artykule 218 § la kodeksu karnego i ma związek z art. 12 tego samego kodeksu, jak wynika z numeru sprawy Prokuratury 4252-0.Ds.1240.2023.

Wszystkie informacje dla osób, które poczuły się pokrzywdzone w procesie karnym, znajdują się na stronie internetowej Prokuratury Krajowej. Strona zawiera aktualne pouczenia uwzględniające zmiany w procedurze karnej, które wprowadzono ustawą z 19 lipca 2019 roku. Ustawa ta dotyczyła modyfikacji Kodeksu postępowania karnego oraz kilku innych ustaw.