Zmiany na lepsze: koniec problemów mieszkańców ulic Owocowej i Kujawy we Wrześni

Zmiany na lepsze: koniec problemów mieszkańców ulic Owocowej i Kujawy we Wrześni

Gmina otrzymała dotację na budowę ulic Owocowej i Kujawy, co stanowi pozytywne rozwiązanie długotrwałego problemu lokalnej społeczności.

Od wielu lat zmagania mieszkańców Owocowej i przylegających do niej ulic były tematem publicznych dyskusji. Problematyczna sytuacja pojawiała się po opadach deszczu i okresach roztopy – wytworzone błoto stanowiło duże utrudnienie w poruszaniu się zarówno dla pieszych, jak i kierowców.

Sytuacja miała negatywny wpływ na życie codzienne lokalnej społeczności. Mieszkańcy narzekali na uszkodzenia aut, rowerów, wózków dziecięcych oraz elewacji domów, które były zanieczyszczone błotem. Warunki jezdni wpływały także na funkcjonowanie miejscowych firm, takich jak przedszkole czy gabinet weterynaryjny, zlokalizowane przy ulicy Owocowej. Pomimo kilkukrotnych prób utwardzenia drogi kruszywem i wyrównania jej powierzchni, intensywne opady deszczu i śniegu niweczyły te działania.

W 2022 roku Urząd Miasta i Gminy Września podjął decyzję o złożeniu wniosku o wsparcie finansowe na remont tej ulicy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jednak ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, wniosek ten początkowo trafił na listę rezerwową.

Końcowy rezultat jest jednak bardzo pozytywny – okazało się, że gmina Września zdołała wyjść z listy rezerwowej i znalazła się na podstawowej liście rządowego funduszu.