Dwie miejscowości z gminy Września otrzymają dotacje. Wszystko w ramach wielkopolskiego projektu pięknieje wieś

Dwie miejscowości z gminy Września otrzymają dotacje. Wszystko w ramach wielkopolskiego projektu pięknieje wieś

30 maja br. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podpisał uchwałę w sprawie przekazania pomocy finansowej miejscowościom, które zgłosiły się do XII edycji konkursu pod tytułem: pięknieje wielkopolska wieś. Wśród wygranych sołectw znalazły się dwie miejscowości z gminy Września. Łącznie pomoc uzyska 170 sołectw z województwa wielkopolskiego. Sprawdzamy, co wiadomo na ten temat.

XII edycja konkursu pod tytułem pięknieje Wielkopolska Wieś

Konkurs ten organizowany jest w ramach Samorządowego programu, który nosi nazwę Wielkopolska Odnowa Wsi. Umożliwia on pozyskanie środków przez sołectwa na realizację zadań projektowych. Samo dofinansowanie umożliwia wykonanie niewielkich projektów, które mają służyć zagospodarowaniu przestrzeni publicznej. Takie miejsca mają za zadanie odtworzyć dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze oraz mają być miejscem kultywowania tradycji społeczności lokalnych.

Duże zainteresowanie konkursem

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono aż 252 projekty. Ostatecznie wybrano 170 projektów, którym przyznano specjalne dofinansowanie. Wsie i miejscowości do 5 tys. mieszkańców mogły uzyskać do 50 tys. zł na realizację zgłoszonego projektu. Całkowity poziom dotacji wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Łączna kwota dofinansowania z budżetu województwa wynosi 7,2 mln zł.

Które miejscowości zwyciężyły w gminie Września?

Z naszej gminy zwyciężyły dwie miejscowości. Wieś Osowo otrzymało 40 245 zł na projekt pod tytułem wspólne miejsce spotkań przy świetlicy w Osowie. Druga miejscowość to Bierzglinek, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 33 700 zł. Wieś będzie realizowała projekt rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bierzglinku. W całym powiecie wygrało łącznie 6 miejscowości. W gminne Miłosław są to Gorzyce i Orzechowo, w gminie Kołaczkowo – Krzywa Góra oraz Gorazdowo. Mamy nadzieję, że nowe miejsca będą spełniały swoje funkcje i pozwolą na integrację mieszkańców.