We Wrześni odbywają się kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

We Wrześni odbywają się kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Jak podaje Urząd Miasta, na terenie całego miasta i gminy Września będą prowadzone kontrole zbiorników bezodpływowych, czyli szamb. Sprawdzane będą również przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wszystko odbędzie się zgodnie z art. 6 ust. 5 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.). Sprawdzamy, co więcej wiadomo na ten temat.

Co dokładnie będzie kontrolowane?

Podczas przeprowadzanej kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe. Dodatkowo musi pokazać dowody, które potwierdzają, że taki wywóz jest dokonywany regularnie. Obowiązkowe będzie również przedstawienie dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę. Mogą to być rachunku lub faktury. Jest to ostatnia okazja dla osób, które nie mają podpisanych takich umów.

Co grozi za niedopilnowanie tych wymogów?

Gmina ostrzega, że zaostrzają się przepisy krajowe oraz unijne regulujące pracę szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym, na terenie całej gminy kontrole będę przeprowadzane regularnie i skrupulatnie. Okazuje się, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.