Wybrano nowego dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Wybrano nowego dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Jak wynika z najnowszych informacji, kilka dni temu wybrano nowego dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni. 

Zmiany w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni

22 kwietnia doszło do zmiany na stanowisku dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni. Od 1 maja stanowisko to będzie zajmował Krystian Kędziora. Do tej pory był on dyrektorem Klubu Seniora Plus „Wrzosowisko”. Jest to klub skierowany dla osób powyżej 60 roku życia, które są nieaktywni zawodowo i zamieszkują gminę Września. Jak wynika z informacji, nowy dyrektor zdążył już złożyć ślubowania. Krzysztof Kędziora jest pracownikiem OPS od 2008 roku. Do tej pory pracował jako pracownik socjalny. Od 2000 roku jest on także instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Mianowania nowego dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonał burmistrz Wrześni, Tomasz Kałużny. Serdecznie gratulujemy nowemu dyrektorowi i życzymy owocnej kadencji.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni

OPS we Wrześni swoje działania kieruje dla mieszkańców całej gminy. Swoim zasięgiem obejmuje nie tylko miasto, ale także okoliczne i pobliskie wsie. Podstawowym celem takiego ośrodka jest wspieranie osób oraz rodzin w ich wysiłkach, które mają na cały zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Sam ośrodek realizuje zadania, który wynikają z ustawy o pomocy społecznej, jak i ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do ich działań należy dodać także takie, które wynikają z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się przy ulicy fabrycznej 14 we Wrześni. Tam załatwić można wszelkie sprawy związane z pomocą środowiskową, usługami opiekuńczymi, stypendiami i zasiłkami szkolnymi oraz kwestie asystenta rodziny. Ma również swój oddział przy ul. Słowackiego 39. Tam można kierować się w sprawach związanych ze świadczeniami rodzinnymi, wychowawczymi, alimentacyjnymi oraz dodatkami do mieszkania.